Frankrijk – Gezinshuis de Natuurlijke Tijd

LOKATIE 6
Wij zijn Hans en Indi van ‘de Natuurlijke Tijd’

 ‘EEN SPROOKJESACHTIGE PLEK WAAR JONGEREN AAN BEWUSTZIJN KUNNEN WERKEN ’

Vereniging ‘De Natuurlijke Tijd’ is sinds 2005 de naam van onze idyllische plek in de Lage Vogezen, Frankrijk. Het terrein van de voormalige glasblazerij uit de 14e eeuw werd daarna een smederij en vervolgens een boerderij. Hans kocht het terrein na 30 jaar leegstand en bouwde het, zoveel mogelijk met natuurlijke materialen, op tot een sprookjesachtige plek waar vrienden, leden, toeristen en initiatiedeelnemers elkaar ontmoeten en het contact met de natuur, de omgeving en zichzelf weer herstellen. Initiatiedeelnemers? Ja, jongeren die hier komen doen mee aan een programma naar bewustzijns (persoonlijke) ontwikkeling, terwijl ze overdag meewerken aan allemaal leerzame klussen en/of regulier onderwijs krijgen.

Hans Roverts (1963)

Na een opleiding tot automonteur en later grafisch ontwerper, is Hans twintig jaar werkzaam geweest als hoofdontwerper bij een drukkerij in Brabant. Door zelf veel te (ver)bouwen aan een monumentaal pand heeft hij een stevige basis gelegd om in Frankrijk aan de ruïnes van De Natuurlijke Tijd te werken. Vanaf 2005 heeft Hans jongeren begeleid op zijn terrein. Eerst een aantal jaren via Jeugdzorg, later via het initiëren in de volwassenheid van jongens, mannen, mentoren en zorgjongeren. Zijn grootste passie is de natuur.

Indi Hondema (1968)

Initiatiefneemster st. HARTverwarmendWijs, Education Cities en ACT!-Advies Centrum Thuiszitters. Zij verbindt personen, organisaties en ontwikkelingen. Ze is een holistisch en alternatief denker, verbinder en pioniert in de onderwijs- en maatschappelijke dynamische velden. Indi gebruikt haar ervaringen als kindertolk, docent VO, voorzitter van de stichtingen en werk op management- niveau in binnen- en buitenland binnen de gastvrijheidsindustrie en onderwijs. Inmiddels is zij in Frankrijk gaan wonen met haar partner en beheren zij samen Educatief Centrum De Natuurlijke Tijd.