Buitenpost – Gezinshuis Aventurijn

LOKATIE 6

Wij zijn Egbert en Martine van Gezinshuis Aventurijn

 ‘EEN VEILIGE PLEK WAAR EEN KIND OP ZIJN/HAAR EIGEN-WIJZE MAG GROEIEN

Wij hebben een kleinschalig gezinshuis in Buitenpost waar op dit moment plaats geboden wordt aan drie jonge kinderen. Nu onze kinderen van 11, 9 en 8 wat ouder zijn hebben we binnen ons gezin ruimte om plek te bieden aan kinderen die langere of kortere tijd de warmte van een gezin nodig hebben. Nadat Martine in verschillende instellingen met kinderen heeft gewerkt en daarnaast thuisbegeleiding in gezinnen heeft gedaan was de stap om kinderen in huis op te nemen niet groot.

Egbert heeft vanuit zijn werk als ambulant gezinstherapeut veel ervaring met gezinnen, waarbij complexe problematiek van ouders en/of kinderen aanwezig zijn. Deze ervaring kan erg van pas komen wanneer er bij ons kinderen geplaatst worden. We streven naar een gezond en evenwichtig contact met ouders wanneer dit mogelijk is. Daarin proberen we zoveel mogelijk op de ouders af te stemmen en hun rol op die punten intact te laten waar dat mogelijk is. Wanneer een kind onder onze hoede is leven we het ritme zoals we dat hier hebben waarin we rekening houden met wat er voor ieder kind nodig is.
Spel heeft een belangrijke rol bij ons in huis. Zeker omdat onze doelgroep op dit moment jonge kinderen betreft, is dit een prachtig middel om te gebruiken in alle stappen die een kind doorloopt vanaf dat er een uithuisplaatsing is. Het zorgt voor geruststelling, herkenning, structuur, veiligheid en voorspelbaarheid.

Spelen doen de kinderen hier veel en veelal uit zichzelf. Maar we zetten het ook in wanneer er frustratie of boosheid is. En wanneer succeservaringen nodig zijn of juist ontspanning. Juist op die momenten dat de balans even weg is, kijken we hoe het evenwicht weer terugkomt en vooral hoe we dit het kind zelf kunnen laten realiseren. Hiervoor hebben we veel materiaal in huis waarmee we af kunnen stemmen op wat een kind op dat moment nodig heeft om weer in balans te raken. We zijn veel buiten, in onze ontdekkende tuin waar genoeg te doen is. Hierbij kijken we goed naar de mogelijkheden van de kinderen en voor zowel binnen als buiten geldt; welke uitdagingen zijn er nodig en wanneer mag het even saai worden?

Kinderen in een andere omgeving dan thuis plaatsen is ingrijpend. We streven ernaar dat het kind het hele proces hier, kortdurend of een lange tijd, een veilige plek ervaart waar het met zijn of haar eigen persoonlijkheid en eigen-wijsheid kan groeien.

We hebben de naam ‘Aventurijn’ gekozen voor ons gezinshuis, omdat de betekenis van deze vaak groene steen veelzijdig is, net als de kinderen die hier wonen. De bekendste eigenschappen zijn een kalmerende en beschermende werking. Deze sluiten goed aan bij het thuis dat wij hier proberen te bieden.