Klachtenreglement

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Athenahoeve. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Athenahoeve in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Athenahoeve.

Wat zijn de mogelijkheden als je een klacht hebt?

  • Bespreek de klacht met Janette, Romana of een andere medewerker op een rustig tijdstip.
  • Maak met Janette een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.
  • Ga een gesprek aan met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Athenahoeve (aangesloten via AKJ/Zorgbelang Fryslân).

Vertrouwenspersoon:
Susanne Dekker. 06-14804528. AKJ/Zorgbelang Fryslân. dekker@zorgbelang-fryslan.nl

  • Schrijf een brief naar Klachtenportaal Zorg, onze externe, onafhankelijke klachtencommissie.

Vermeld in de brief:

  1. Jouw naam, adres, telefoonnummer en dat van je wettelijke vertegenwoordiger of van diegene die je helpt bij het schrijven van de brief;
  2. De naam, adres en telefoonnummer van Athenahoeve en het onderwerp van de klacht en/of de persoon over wie je een klacht indient;
  3. Een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van de gebeurtenis waarover je een klacht hebt;
  4. De reden waarom je hier een klacht over hebt;
  5. Een beschrijving over wat je al hebt ondernomen om tot een oplossing van de klacht te komen.

Stuur je brief naar:
Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

Zij gaan dan de klacht onderzoeken. Wat er vervolgens met je klacht gaat gebeuren kun je op de website van Klachtenportaal Zorg lezen bij de Klachtenprocedure. Het kan zijn dat je wordt gebeld of dat de commissie bij Athenahoeve langskomt om meer informatie te vragen aan jou en de verantwoordelijken van Athenahoeve.