Klachtenreglement

Heb je een klacht?

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over Athenahoeve. Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door Athenahoeve in het algemeen, of door bijvoorbeeld een medewerker van Athenahoeve.

 

Wat zijn de mogelijkheden als je een klacht hebt?

Ben je ergens ontevreden over, of heb je een klacht over onze zorg? We gaan graag met je in gesprek en op zoek naar een oplossing. Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Bespreek de klacht met Janette of een andere medewerker op een rustig tijdstip. Maak bijvoorbeeld een afspraak om over de klacht te praten. Neem eventueel je ouders of wettelijk vertegenwoordiger(s) mee.

Wil of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met onze vertrouwenspersoon of Klachtenportaal Zorg.

  • Ga in gesprek met de onafhankelijke vertrouwenspersoon van Athenahoeve (aangesloten via AKJ/Zorgbelang Fryslân): Susanne Dekker. 06-14804528. AKJ/Zorgbelang Fryslân. dekker@zorgbelang-fryslan.nl

  • Of neem contact op met Klachtenportaal Zorg. Dit is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heb je je klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt. Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op.

Geef je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor je geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg je mee helpen.