Visie

WERKWIJZE EN VISIE ATHENA HOEVE

‘Liefdevol contact van mens tot mens’

Athenahoeve is een plek om jezelf te zijn. Onze medewerkers zijn professioneel in wat ze doen, maar zijn bovenal ook mens. Dit maakt onze plek uniek, wij vinden het namelijk heel belangrijk dat er echt en liefdevol contact is van mens tot mens. We maken ruimte voor elkaar en zijn er voor elkaar. Ieder die hier woont, mag zichzelf hier (her)ontdekken en ontwikkelen.

Athenahoeve is allereerst geïnspireerd door de Browndale methodiek, deze richt zich op het aangaan van de gehechtheidsrelatie als opvoeder met het kind. Vanuit de opgebouwde band kan er dan gedragsverandering tot stand gebracht worden. Daarbij is het de insteek om alle routinemomenten zo positief en liefdevol mogelijk te laten verlopen, zodat er succeservaringen opgedaan kunnen worden.

Oplossingsgericht werken

Naast de bovengenoemde methodiek, hebben we ook de methodiek Oplossingsgericht werken geïmplementeerd. Deze richt zich op het stimuleren van zelfstandigheid bij jongeren en jongvolwassenen, met als doel om het eigen probleemoplossend vermogen te herstellen. Onze medewerkers helpen jongeren om vaardigheden te ontwikkelen die ze helpt om vanuit een probleemsituatie naar een oplossing te komen. Dit doen we door in gespreksvoering met de jongere zijn/haar situatie te analyseren en samen kleine stapjes te formuleren richting de gewenste situatie. Ook in onze dagelijkse leefsfeer bevorderen we de autonomie van de ander door vragen te stellen die hen zelf tot nadenken zet.

Verder implementeren wij de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming in onze hulpverlening.