Visie

WERKWIJZE EN VISIE ATHENA HOEVE

‘Liefdevol contact van mens tot mens’

Athenahoeve is een plek om jezelf te zijn. Onze medewerkers zijn professioneel in wat ze doen, maar zijn bovenal ook mens. Dit maakt onze plek uniek, wij vinden het namelijk heel belangrijk dat er echt en liefdevol contact is van mens tot mens. We maken ruimte voor elkaar en zijn er voor elkaar. Ieder die hier woont, mag zichzelf hier (her)ontdekken en ontwikkelen.

Oplossingsgericht werken

We zijn geschoold in de methodiek Oplossingsgericht werken. Deze richt zich op het stimuleren van zelfstandigheid bij jongeren en jongvolwassenen, met als doel om het eigen probleemoplossend vermogen te herstellen. Onze medewerkers helpen jongeren om vaardigheden te ontwikkelen die ze helpt om vanuit een probleemsituatie naar een oplossing te komen. Dit doen we door in gespreksvoering met de jongere zijn/haar situatie te analyseren en samen kleine stapjes te formuleren richting de gewenste situatie. Ook in onze dagelijkse leefsfeer bevorderen we de autonomie van de ander door vragen te stellen die hen zelf tot nadenken zet.

Verder hebben wij de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming geïmplementeerd in onze hulpverlening.